ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

งานสัมมนา และเยี่ยมชมโรงงาน Sodick

การสัมมนาครั้งนี้จะมีการแสดงการทำงานเครื่องไวร์คัทและเครื่องอีดีเอ็ม เพิ่มความเข้าใจในการใช้งานเครื่องได้ลึกซึ้งมากขึ้น หัวข้อการสัมมนา : 1.เครื่องไวร์คัท 2.เครื่องอีดีเอ็ม วันที่จัดสัมมนา : 10 July , 2019 สถานที่สัมมนา : บริษัทโซดิก (ประเทศไทย) จำกัด

สินค้าใหม่

Wire-cut EDW
AL400G "i Groove⁺ Edition"
Wire-cut EDW
AL600G "i Groove⁺ Edition"
Wire-cut EDW
ALN400G "i Groove⁺ Edition"
Wire-cut EDW
ALN600G "i Groove⁺ Edition"
Wire-cut EDW
VN400Q
Wire-cut EDW
VN600Q

YouTube

Sodick Linear Milling Centre TS50Lสินค้าทั้งหมด

Die-sinker EDM, Wire-cut EDM, Machine Center

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิทรรศการประเทศไทย

Archives 2015-ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ 


- โรงงาน 1
    60/84 หมู่.19 ซอย.19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โซน 3 ถนนพหลโยธิน,ตำบลคลองหนึ่ง, อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี, 12120 ประเทศไทย
    +66 (0)2-529-2450-6, +66 (0)2-529-2459
- โรงงาน 2
    118 หมู่.18 ซอย ชุมนุมทรัพย์, ถนนพหลโยธิน, ตำบลคลองหนึ่ง, อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี, 12120 ประเทศไทย
    +66 (0)2-529-3200-6, +66 (0)2-529-3197, +66 (0)2-529-3626