การบริหารและการขายการบริหารและการขาย


โรงงานที่ 1

 60/84 หมู่ 19 ซอย 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โซน 3 ถนนพหลโยธิน,ตำบลคลองหนึ่ง, อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี, 12120

 +66 (0)2-529-2450-6

 +66 (0)2-529-2459

โรงงานที่ 2

 118 หมู่ 18 ซอย ชุมนุมทรัพย์, ถนนพหลโยธิน, ตำบลคลองหนึ่ง, อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี, 12120

 +66 (0)2-529-3200-6

 +66 (0)2-529-3197 , +66 (0) 2-529-3626


Mapสถานที่ตั้งโรงงาน


แบบสอบถาม / คำร้องขอ