เทคโนโลยีหลักเทคโนโลยีหลัก

Core Technology

เราวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะของเราเอง เพื่อมอบความสามารถในการทำงานที่ดีด้วยมารตฐานระดับโลก

เริ่มจากการพัฒนาวงจรการคายประจุไฟฟ้า(Electrical Discharge Circuit). เราสามารถสร้างความแม่นยำด้วยมาตรฐานสูงสุด การประมวลผลอันรวดเร็ว และมีฟังก์ชันอื่นๆที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น เรายังคงวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่ทำประโยชน์ให้กับลูกค้าของเราเสมอ
เราได้สร้างเทคโนโลยีของเราเองทั้งหมด 9 เทคโนโลยี ได้แก่
"NC unit", "Ceramics", "Linear Motor", "Motion Controller", "Electric Discharge Power Supply Unit", "Programmable Logic Controller", "V-LINE®System", "Straight-Hydraulic Mold Clamping System" และ "Hybrid System"
ตอนนี้โซดิกยังคงท้าทายในเทคโนโลยีด้านใหม่ๆ ที่ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีหลักของเราในด้านเทคโนโลยีองค์ประกอบ โดยวางเทคโนโลยีการควบคุมตำแหน่งที่แม่นยำของเครื่องจักรในการผลิตเป็นสำคัญ

Electrical Discharge Power Unitระบบจ่ายไฟไฟฟ้า ก็เปรียบเสมือน "หัวใจ" ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยกระแสไฟฟ้าของโซดิก

โดยทั่วไป การประมวลผลความเร็วสูงจะดำเนินการด้วยกระแสพัลส์(pulse current ) ที่สร้างขึ้นในสภาวะที่เสถียรด้วยการควบคุมพัลส์ที่ควบคุมกระแสและสร้างซ้ำๆ ผ่านวงจรไฟฟ้า โดยส่งกระแสไฟ 1000A ภายใน 1 ไมโครวินาที
เมื่อเสร็จสิ้น กระแสพัลส์จะถูกสร้างขึ้นซ้ำ ๆ ในสภาวะที่เสถียรโดยการควบคุมพัลส์ระดับนาโน สำหรับ EDM ของ Die-sinker ระบบควบคุมพัลส์จะสร้างพัลส์ที่เสถียรโดยการควบคุมความกว้างพัลส์และค่ากระแสให้เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อดำเนินการตัดเฉือนอิเล็กโทรดที่ไม่สิ้นเปลืองเพื่อไม่ให้อิเล็กโทรดสึกหรอ สิ่งเหล่านี้เรียกรวมกันว่าแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าและเป็นหัวใจสำคัญของแรงขับเคลื่อนสำหรับประสิทธิภาพสูง

NC unitเปรียบเสมือน "สมอง" หน่วยควบคุมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์โซดิกให้สูงสุด

หน่วย NC เป็นหน่วยควบคุมเคลื่อนที่ของเครื่องมือกลและหุ่นยนต์ โซดิกได้ทำการวิจัยและพัฒนา NC Unit สำหรับอุตสาหกรรมในการผลิตหน่วย NC สามารถควบคุมการเคลื่อนที่พร้อมกันสูงสุด 8 แกน สำหรับการทำงานแบบซ้ำๆและการใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมที่ใช้ Hi-speed CNC
เทคโนโลยี NC ของ Sodick เริ่มต้นด้วยแนวคิดในการติดตั้ง NC เพื่อควบคุมมอเตอร์สำหรับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างอิสระ เพื่อให้สามารถประมวลผลคุณภาพสูงและไม่ลดทอนความแม่นยำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา NC Unit ของ Sodick ออกแบบมาสำหรับการทำงานที่มีความละเอียดสูง และสามารถนำมาใช้งานกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังออกแบบ NC Unit ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้ง่าย

Ceramicsเปรียบเสมือน "กระดูก" ของผลิตภัณฑ์โซดิก

เซรามิกส์เป็นวัสดุที่สำคัญในกระบวนการผลิตที่มีความแม่นยำสูง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อย Sodick เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องจักรที่มีความทนทานสูง เซรามิกและตลับลูกปืนไฮโดรสแตติก ซึ่งช่วยให้ได้ตำแหน่งที่มีความแม่นยำสูง การใช้เซรามิกของบริษัทเราในส่วนหลักของเครื่องจักร ซึ่งมีคุณสมบัติ เช่น ความทนทาน น้ำหนักเบา ทนความร้อน และทนต่อการขีดข่วน ตลอดจนความต้านทานไฟฟ้าที่สำคัญสำหรับวัสดุเครื่องจักรแปรรูปไฟฟ้า ทำให้เกิดโครงสร้างเครื่องจักรที่มีน้ำหนักเบาและทนทาน
เหล็กมีการขยายตัว 10 ไมโครเมตรต่อเมตรต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทุกๆ 1 องศาเซลเซียส ซึ่งเซรามิกแสดงการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนน้อยกว่าหนึ่งในสาม จากการวิจัยของเราเอง โซดิกพบว่าการนำเซรามิกส์มาใช้กับส่วนประกอบของเครื่องจักรนั้นเหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตาม ในเวลานั้นไม่มีบริษัทใดที่จำหน่ายเซรามิกที่เราต้องการ เราจึงเริ่มผลิตเซรามิกสำหรับเครื่อง EDM ในตอนแรก เราผลิตเฉพาะชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์โซดิกของเรา แต่เนื่องจากความต้องการสูง แผนกการผลิตเซรามิกจึงแยกตัวออกจาก Sodick FT EMG Co., Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ตอนนี้ นอกจากผลิตภัณฑ์ของโซดิกแล้ว เรายังผลิตให้กับบริษัทที่ผลิตเครื่องมือวัดและระบบการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อีกด้วย

Linear motorเปรียบเสมือน "กล้ามเนื้อ" ของผลิตภัณฑ์โซดิก

ว่ากันว่า Linear motor แสดงให้เห็นความเหนือกว่าในด้านความเร็วการเปลี่ยนภาพและความแม่นยำในการวางตำแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์แบบบอลสกรู นอกจากนี้ เนื่องจากมีแรงเสียดทานกับเครื่องจักรเครื่องจักรเพียงเล็กน้อย จึงมีการตอบสนองสูงและมีเสถียรภาพในระยะยาว โซดิกได้วิจัยและพัฒนาเป็นเวลานานสำหรับเทคโนโลยีมากมายเกี่ยวกับ Linear motor ซึ่งรวมถึงองค์ความรู้ในการออกแบบและผลิตลิเนียร์มอเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องจักรประเภทต่างๆ
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา Linear motor คือเราสามารถเคลื่อนที่ 1 เมตรได้เร็วแค่ไหน อย่างไรก็ตาม โซดิกเริ่มการวิจัยและพัฒนาด้วยตัวของเราเองด้วยการค้นหาว่าเราจะเคลื่อนที่ 1 ไมโครเมตรได้เร็วแค่ไหน การพัฒนานี้เพิ่มความเร็วในการประมวลผลอย่างมากเมื่อเทียบกับวิธีการก่อนหน้านี้ และลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้ เรายังเน้นเรื่องการทนความร้อนเพื่อรักษาความสามารถในการขับดันสูง เพื่อให้เป็นที่ หนึ่งเมื่อพูดถึงฟังก์ชันนี้ ในปัจจุบัน ระยะการเคลื่อนที่ได้ลดลงไปอีกเป็น 0.1 ไมโครเมตร

Motion Controllerเปรียบเสมือน "เส้นประสาท" ของผลิตภัณฑ์โซดิก

บทบาทของตัวควบคุมการเคลื่อนไหวอยู่ในการควบคุมความเร็วสูงและการเคลื่อนที่ที่แม่นยำสูงของ Linear motor ตามคำแนะนำจาก NC Unit  โซดิกเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตตัวควบคุมการเคลื่อนไหวสำหรับ Linear motor ที่ใช้การควบคุม PID และการควบคุมที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ความเร็วสูง การควบคุมความเร่งสูง ตลอดจนลิขสิทธิ์ในการจำลองและการใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุม Linear motor
ในขณะที่เราพัฒนา  NC Unit ซึ่งกำหนดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร ความแม่นยำของการส่งทิศทางไปยังการเคลื่อนที่ของ Linear motor (เช่น กล้ามเนื้อ) กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการเพิ่มความแม่นยำ สิ่งที่จำเป็นในที่นี้คือตัวควบคุมการเคลื่อนไหวเพื่อคำนวณการเคลื่อนไหวที่แม่นยำและส่งทิศทาง แทนที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใหม่ เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองตั้งแต่ต้นโดยมีเจตนาที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของโซดิก เราก่อตั้งบริษัทพัฒนาในเมือง ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย แหล่งข้อมูลเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ตัวควบคุมการเคลื่อนไหวที่พัฒนาขึ้นใหม่ และทำให้เกิดการปฏิวัติทางเทคโนโลยีในเทคโนโลยีการตัดเฉือนด้วยไฟฟ้าของโซดิก จนถึงวันนี้ เรากำลังดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อคนรุ่นต่อๆ ไป