โซดิกให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับฝีมือการผลิตของลูกค้าโดยรวมด้วยแนวคิดขององค์กรว่า "สร้างอนาคตของคุณ"