ฝ่ายขาย & สนับสนุนฝ่ายขาย & สนับสนุนศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า EDM/EDW

  +66 (0)8-1931-7216 , +66 (0)8-1931-7268

 E-mail: service@sodick.co.th

การขายเครื่องจักรและวัสดุสิ้นเปลือง

  +66 (0)2-529-3925 , +66 (0)2-529-3200-6 Ext.183

 +66 (0)2-529-3626

 E-mail: Sales2@sodick.co.th


ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า IMM

  +66 (0)8-1931-7069

 E-mail: service_imm@sodick.co.th

สำนักงานขายชลบุรี

 118/87-88 ม.6 ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี 20000

 +66 (0)3-805-7056

 +66 (0)3-805-7055