ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

สินค้าใหม่

Die-sinker EDM
AL40G
Die-sinker EDM
AL60G
Die-sinker EDM
AL80G
Die-sinker EDM
AG200L
Wire-cut EDW
AL400G "i Groove Edition"
Wire-cut EDW
AL600G "i Groove Edition"
Wire-cut EDW
AL400P "i Groove Edition"
Wire-cut EDW
AL600P "i Groove Edition"
Wire-cut EDW
ALN400G "i Groove Edition"
Wire-cut EDW
ALN600G "i Groove Edition"
Wire-cut EDW
ALN400Q "i Groove Edition"
Wire-cut EDW
ALN600Q "i Groove Edition"
Wire-cut EDW
AL800P

YouTube

Sodick Linear Milling Centre TS50Lสินค้าทั้งหมด

Die-sinker EDM, Wire-cut EDM, Machine Center

รายละเอียดเพิ่มเติม

นิทรรศการประเทศไทย

Archives 2015-2020

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ 


- โรงงาน 1
    60/84 หมู่.19 ซอย.19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โซน 3 ถนนพหลโยธิน,ตำบลคลองหนึ่ง, อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี, 12120 ประเทศไทย
    +66 (0)2-529-2450-6, +66 (0)2-529-2459
- โรงงาน 2
    118 หมู่.18 ซอย ชุมนุมทรัพย์, ถนนพหลโยธิน, ตำบลคลองหนึ่ง, อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี, 12120 ประเทศไทย
    +66 (0)2-529-3200-6, +66 (0)2-529-3197, +66 (0)2-529-3626