นิทรรศการปี 2015นิทรรศการปี 2015

18-21 NOV 2015

THAI METALEX 2015

เครื่องมือกลและโลหะการระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน
Technologies Trade Exhibition and Conference ครั้งที่ 25